Szybki kontakt

Tel. 536 275 660

E-mail: anna6matusiak@gmail.com


Anna Matusiak - ZnanyLekarz.pl

O mnie

Nazywam się Anna Matusiak. Jestem psychologiem, terapeutą, etykiem. Zajmuję się trenowaniem umiejętności społecznych, prowadzeniem terapii oraz warsztatów. Z zamiłowania jestem podróżniczką. Wszelkie obszary mojej działalności koncentrują się na człowieku. Studia dały mi wiedzę o nim, praca z nim – doświadczenie, a podróże sprawiły, że potrafię go uważnie obserwować i aktywnie słuchać. Człowiek jest moją pasją.

Wykształcenie

Psychologię społeczną ukończyłam w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, filozofię (specjalizacja z etyki) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Odbyłam szkolenie z zakresu Poradnictwa Psychologicznego (zorganizowanego przez Centrum Studiów Podyplomowych i Szkoleń Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie) oraz z zakresu Budowania Lokalnych Programów Wychowawczych na szczeblu powiatu (w ramach Formy Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Międzywodziu). Ukończyłam II stopień Studium Pomocy Psychologicznej dla Par zorganizowany przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (jedno z pierwszych w Polsce), gdzie uzyskałam certyfikat. Ukończyłam także I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ukończyłam Studium Pracy z Osobami Stosujących Przemoc organizowanym przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia" (Certyfikat nr 1/2018). Posiadam również certyfikat z kongresu Terapia zaburzeń więzi i poprawa jakości relacji w kontekście związków rodzinnych, partnerskich i rówieśniczych.

Doświadczenie

Z psychoedukacją dzieci, młodzieży i dorosłych jestem związana od 15 lat. Pracę rozpoczynałam w ZHP, jako wychowawca dzieci (będących w wieku 7-10 lat). Prowadziłam zajęcia, organizowałam liczne wyjazdy, współpracowałam z rodzinami, dyrekcją szkoły i gronem pedagogicznym, a także domami dziecka. Równolegle szkoliłam dorosłych – nauczycieli i instruktorów z zakresu wspierania rozwoju dzieci, rozwiązywania trudności wychowawczych, a jako zastępca kierownika do spraw programowych odpowiadałam również za budowanie i wdrażanie programów wychowawczych.

Bliska jest mi także praca z młodzieżą – współprowadziłam Trening efektywności osobistej dla nastolatków z ramienia Ośrodka Pomocy I Edukacji Psychologicznej INTRA oraz byłam trenerem umiejętności miękkich w programie Strefa Młodzieży w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, gdzie prowadziłam autorskie warsztaty z zakresu autoprezentacji, asertywności, technik skutecznego uczenia się oraz radzenia sobie ze stresem. Przez półtora roku prowadziałam trening umiejętności społecznych gimnazjalisty z zespolem Aspergera.

Z dorosłymi pracowałam m.in. w firmie GoWork.pl, jako asystent do spraw szkoleń, gdzie pomagałam w rekrutacji wykładowców i trenerów, a także w Fundacji Nasze Dzieci (działającej przy Centrum Zdrowia Dziecka), gdzie prowadziłam rozmowy z rodzicami dzieci dotkniętych chorobą nowotworową.

Prywatnie

Jestem szczęśliwą żoną i mamą dwóch synów, a także podróżniczką. Chwytam świat, jakim jest. Permanentnie myślę i odczuwam.